nieuws

14 nov 2008, 14:02

Martin Ziekenhuis onderzoekt effect vrolijke kleuren op stress

Het Martini Ziekenhuis denkt dat dankzij het gebruik van de vrolijke kleuren in de nieuwbouw stress en onzekerheid zijn afgenomen patienten en medewerkers. Vandaag start een onderzoek naar de vraga of dat ook w werkelijk het geval is in het nieuwe ziekenhuis.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Opgenomen patiënten, bezoekers, medewerkers en specialisten van het Martini Ziekenhuis in Groningen krijgen vanaf vandaag de vraag mee te werken aan de tweede meting naar de ‘Beleving van de omgeving’ van het ziekenhuis. Vorig jaar verrichtte het ziekenhuis het onderzoek naar de ‘healing environment’ op de oude locaties, nu vindt de meting plaats in het nieuwe ziekenhuis.

Het Martini Ziekenhuis ontving vorig jaar een bedrag van ruim 96.000 euro van het College Bouw Zorginstellingen (CBZ) voor een onderzoek naar het ‘healing environment concept’ in het nieuwe ziekenhuis. Daarmee is het Martini het eerste ziekenhuis in Nederland dat een dergelijk onderzoek verricht.

Om de nieuwe situatie te kunnen vergelijken met de situatie op de voormalige locaties, heeft op laatstgenoemde locaties vorig jaar reeds een enquête plaatsgevonden. Die leverde een respons van 60% op. Een van de uitkomsten is dat zowel patiënten als bezoekers meer tevreden waren over Lokatie van Swieten, terwijl de medewerkers juist een voorkeur hadden voor Lokatie van Ketwich. De resultaten van deze nulmeting maakt het ziekenhuis na afloop van het vandaag gestarte onderzoek bekend. Dit om de resultaten van het huidige onderzoek, dat tot 21 december duurt, niet te beïnvloeden.

Mevrouw dr. Fiona de Vos, omgevingspsycholoog, gespecialiseerd in healing environments in Amerikaanse kinderziekenhuizen, leidt het onderzoek. In het healing environment-concept van het Martini Ziekenhuis is veel aandacht voor dag- en zonlicht, kleurgebruik, bewegwijzering en oriëntatie, geluidsreductie, uitzicht (natuur) en ontspanningsmogelijkheden.

Een aantal van deze aspecten staat centraal in het onderzoek met daarbij de vraag hoe deze bijdragen aan het welzijn van de patiënt, bezoeker en medewerker.


Bestuursvoorzitter Jack Thiadens: “Er is landelijk steeds meer aandacht voor het concept van healing environment in ziekenhuizen. Dat is een goede ontwikkeling, want gebouwen kunnen bij patiënten stress, onzekerheid en een slechte oriëntatie op de omgeving veroorzaken. Wij verwachten veel van het onderzoek dat mevrouw De Vos uitvoert en kunnen de resultaten weer gebruiken om verbeteringen aan te brengen.”