nieuws

17 dec 2008, 21:09

Maritiem centrum naar Reitdiepshaven in noorden Stad Groningen

De b.v. Reitdiep Havenkwartier Groningen heeft een overeenkomst gesloten met de gemeente Groningen met het doel een maritiem centrum te vestigen bij de haven van de woonwijk Reitdiep. De heer Muntinga van de b.v. en wethouder Jaap Dijkstra van Economische Zaken hebben de overeenkomst ondertekend voor de verkoop van grond waar het maritiem centrum gaat komen. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2009 gestart met de bouw. Al geruime tijd overleggen Reitdiep Havenkwartier Groningen (gelieerd aan Waterborg, Lage der A) en de gemeente Groningen over de ontwikkeling van een jachthaven aan het Reitdiep.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het is nu gelukt om een gezamenlijke ontwikkeling haalbaar te maken. De jachthaven komt te liggen in de woonwijk Reitdiep en telt straks bijna 200 ligplaatsen. De haven is rechtstreeks aangesloten op het Reitdiep.

In het maritiem centrum komt onder anderen detailhandel op het gebied van watersport, outdoor en leisure. Voor de rest is er ruimte voor wellness en fitness en horeca en een beperkt deel kantoren (max 500 m2).

Het afsluiten van een overeenkomst met betrekking tot gebruik van het water en de steigers en het havenkantoor volgt begin 2009. Reitdiep Havenkwartier Groningen is druk bezig om de plannen voor het gebouw af te ronden, binnen enkele maanden wordt de bouwvergunning aangevraagd. Afhankelijk van de gekozen bouwtechniek zal het gebouw in 2010 worden opgeleverd.
De steigers voor vaarrecreatie zijn met ingang van het komend vaarseizoen gereed. Er is vanuit de vaar-sector al veel belangstelling voor ligplaatsen. Het havenkantoor zal tijdelijk gevestigd zijn in een bouwkeet, totdat het maritiem centrum gereed is.

Het project wordt financieel ondersteund door de SNN en de SRN (Stichting Recreatievaart Nederland).