nieuws

18 jan 2014, 12:12

Manifestatie Groninger #Bodembeweging in #Stedum vanmiddag gaat door

De manifestatie vanmiddag van de Groninger Bodem Beweging in Stedum gaat onverminderd door. Deze begint om 14:00uur in de haven.

 

De GBB vindt dat haar doelstellingen nog lang niet behaald zijn. Hieronder een persverklaring van de GBB.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de GGG is:

 

Veiligheid: onvoldoende gewaarborgd


Schadevergoeding: nog niet onafhankelijk


Compensatie: maar kwart van CIEMeijer

 

Of zoals één van onze leden het verwoordde:

 

"Dit besluit maakt dat je helemaal je vertrouwen in de politiek kwijtraakt en dat de regering het oprecht niet goed voor lijkt te hebben met haar bevolking!... Met je hoofd weet je dat wel, maar dit besluit maakt het ook echt voelbaar!

 

1. Een feitelijke reductie van zo'n 5 procent (als dit klopt) - waarbij men ingaat tegen het advies van Staatstoezicht voor de Mijnen - impliceert dat het risico van doden op de koop toe genomen wordt.

 

2. Dit besluit wordt doelbewust gepresenteerd alsof het een heel goed besluit is. De werkelijke reductie wordt verdoezeld en er wordt gemanipuleerd met het bedrag ten opzichte van het advies van de commissie Meijer. Daardoor lijkt dit besluit heel ruimhartig terwijl dit het feitelijk niet is. En dit lijkt een hele bewuste strategie om de algemene opinie in Nederland - die recentelijk veel steun inhield voor Groningen - te manipuleren naar de algemene opinie opzetten tegen Groningen. Want immers... 'Dit is zo ruimhartig, nu moeten die Groningers ophouden met zeuren..!'

 

3. Het gemak waarmee de regering de 10% kans op een zwaardere beving ter zijde schuift... In risicomanagement wordt een kans van 10 % gezien als enorm hoog. Normaal gesproken gaan wij in Nederland als volgt om met risico's: Er gebeurt een incident en wij tuigen meteen vergaande regelgeving op die voor iedereen - of een hele sector - moeten gelden. Hiervan zijn talloze voorbeelden te benoemen. Dit besluit van Kamp staat hiermee in schril contrast; de kans op een zware aardbeving waarbij mogelijk doden vallen is opeens geen probleem op het moment dat het om veel geld gaat...

 

Conclusie
Kamp zegt: 'Wij offeren jullie voor het geld'.

Vereniging
Groninger Bodem Beweging
Stationslaan 8

9919 AB Loppersum

info@groninger-bodem-beweging.nl
 www.groninger-bodem-beweging.nl