nieuws

24 apr 2002, 00:12

Man tevreden, vrouw twijfelt over elektronisch studienetwerk

Mannen zien meer in elektronische studienetwerken dan vrouwen. Zestig procent van de mannelijke studenten vindt dat de zogeheten ‘elektronische leeromgevingen’ het onderwijs verbeteren. Vrouwelijke studenten zijn minder technofiel. Minder dan de helft is enthousiast over computernetwerken, blijkt uit onderzoek van het Groningse onderwijskundige instituut Cowog.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er werden ongeveer driehonderd studenten en zeventig docenten ondervraagd over het gebruik van het leersysteem waarmee geëxperimenteerd wordt op de Rijksuniversiteit Groningen. Dit maakt het mogelijk voor docenten en studenten om onderlingen via internet gemakkelijk informatie uit te wisselen en online aan projecten te werken.
Vrouwen blijken kritischer te zijn over elektronische leeromgevingen. Ze vinden het niet altijd even stimulerend of handig. Driekwart van hen wil het online beschikbare materiaal ook op ouderwets papier hebben, tegen amper veertig procent van de mannen.
Het onderzoek richtte zich niet zozeer op het technische gedeelte van het computersysteem, maar op de praktische werkervaringen en effecten. Het moest duidelijk maken in hoeverre onderwijs via computerverbindingen beter verloopt dan traditioneel onderwijs met dictaatblok en balpen. Een belangrijke conclusie is dat vooral docenten het systeem nog niet massaal gebruiken om hun onderwijs wezenlijk te vernieuwen. Ze zien niet altijd de voordelen van de computermethodiek. ‘’Toch is er wel een actieve groep die vooroploopt en juist heel intensief probeert hun onderwijs te vernieuwen‘’, aldus onderwijskundige Liesbeth Pols van het Cowog.
Het is ook weer niet zo dat studenten voor alle onderdelen overlopen van enthousiasme. Studenten zijn doorgaans goed bekend met internet, maar doen niet zomaar iets, ook niet op het web. Aan internetdiscussies via het systeem, educatief chatten, doen ze alleen mee als het verplicht is.