nieuws

18 jun 2008, 09:09

‘Studentenstop’ voor Groninger straten vanavond onderwerp Raadsdebat

Kan Groningen een limiet stellen aan het aantal kamerverhuurbedrijven in straten en wijken? Dat is de vraag waar het vanmiddag om draait tijdens een belangrijk debat in de Groningse gemeenteraad. Groningen heeft namelijk al enige tijd als beleid dat er maximaal 25 procent aan kamerverhuurpanden mogen zijn in een straat. B en W willen dat percentage verlagen tot vijftien procent. Maar kan het eigenlijk wel om met zo’n maatregel te voorkomen dat er te veel studenten gaan wonen in een straat ? Vanavond vergadert de Groningse gemeenteraad over deze netelige kwestie, waarbij het debat overigens is te volgen via internet.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maximaal 15 procent aan kamerverhuurpanden in een straat of niet? De gemeenteraad spreekt woensdag opnieuw over het kamerverhuurbeleid in de stad. De vergadering begint eerder dan gebruikelijk, namelijk al om 15.00 uur. De vergadering vindt plaats in het stadhuis aan de Grote Markt en is openbaar. De vergadering is live in beeld en geluid te volgen via: www.gemeenteraad.groningen.nl.

Vorig jaar besloot de raad tijdelijk het aantal kamerverhuurpanden in grote delen van de stad te beperken tot 25 procent per straat. Na een evaluatie van die maatregel stelt het college van B&W nu voor maximaal 15 procent toe te staan. Een opvatting waarover binnen de raad verdeeldheid bestaat.

Jaarrekening: flink positief

De gemeenteraad bespreekt ook de gemeenterekening over 2007. Met de jaarrekening legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over wat de gemeente vorig jaar allemaal gerealiseerd heeft en wat dat heeft gekost. De rekening sluit met een positief resultaat van 58 miljoen euro, deels ontstaan door meevallende inkomsten en deels doordat voorgenomen plannen nog niet zijn uitgevoerd. Ook bespreekt de raad de Welstandsnota 2008.

De volledige agenda en vergaderstukken voor deze vergadering zijn in te zien op www.gemeenteraad.groningen.nl en bij het Gemeentelijk Informatiecentrum aan de Kreupelstraat.

www.gemeenteraad.groningen.nl

Meet stadspolitiek ook via:

www.dsg.nl