nieuws

25 apr 2001, 00:12

,,Machocultuur op sportscholen afschrikwekkend’’

Er heerst een te grote machocultuur op commerciële sportscholen, een tendens die mensen die gewoon wat aan beweging willen doen afschrikt. Dat stelt bestuurslid Wouter Steur van de Groningse sportstichting Kelderwerk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De organisatie, die draait op vrijwilligers, houdt zich bezig met het promoten van sport onder mensen in een achterstandssituatie. Steur baseert zijn uitspraken op onderzoek dat hij heeft verricht onder sporters die bewegen onder de paraplu van Kelderwerk.
In 1999 stippelde het ministerie van VWS een nieuw beleid uit ten aanzien van sport en beweging, waarin gesteld werd dat meer Nederlanders in beweging moesten komen. ,,De sportscholen kampen nog steeds met een machistisch imago’’, stelt Steur. Hij beklemtoont de commerciële bedrijven niet in een kwaad daglicht te willen zetten. ,,Maar het is zonde dat ze lijden onder sommige stigmatiserende ideeën die leven.’’
Voorzitter Chris Buitelaar van Fit!vak, de overkoepelende organisatie van erkende bewegingscentra, neemt het signaal serieus. ,,Het vooroordeel leeft zeker nog, maar is nergens op gebaseerd’’, repliceert hij. Er fitnessen landelijk meer dan twee miljoen mensen, verspreid over 1800 sportcentra. ,,Dat zijn heus niet allemaal macho’s.’’
De bewegingsbranche kenmerkt zich juist door een saamhorige diversiteit, denkt Buitelaar. ,,De grote brede mannen heffen intensief gewicht naast een groepje ouderen dat rustig fitnest om in conditie te blijven’’, noemt hij als voorbeeld. ,,Bovendien zijn de meeste bodybuilders een stuk minder afschrikwekkend dan hun imposante uiterlijk vaak doet voorkomen.’’