nieuws

05 okt 2001, 00:12 door André Spaansen

‘Maak Drachten hoofdstad van het Noorden’

Groningers zien de Stad als de hoofdstad van het Noorden. Maar dat kan nog wel eens veranderen. Drachten moet de hoofdstad van het Noorden worden. De Drachtster burgemeester Pieter van der Zaag ziet er voordelen in, net als zijn collega Bertus Fennema van Schiermonnikoog. Het kan een van de gevolgen zijn van een bestuurlijk samengaan van de noordelijke provincies tot Europees gewest. De noordelijke overheden zijn sceptisch.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fennema, oud-gedeputeerde van Groningen, stelt dat eenwording in 2010 gerealiseerd kan zijn. ‘’Het versterkt het gebied. Nu lopen provincies afzonderlijk achter de feiten aan. Het is tijd voor een noordelijk parlement met gekozen commissaris; dat geeft kracht naar buiten. Drachten kan de hoofdstad zijn. De stad ligt centraal, zeker als de zweeftrein is aangelegd.’’
‘’Het tegengaan van versnippering is een belangrijk voordeel van fusie,’’ aldus Paul Lansen, hoofd-communicatie van de gemeente Smallingerland, waar Drachten onder valt. ‘’Samengaan bespaart bovendien kosten, zo heb je vele gedeputeerden en twee commissarissen minder nodig in de drie provincies.’’
‘’Samengaan gaat veel verder dan de bestaande SNN, het Samenwerkingsverband Noord Nederland. Deze is nu zeer belangrijk bij de onderhandelingen over een zweeftreinverbinding met het westen,’’ licht hij toe.
Regionale cultuur wordt niet geschaad, mogelijk fleurt ze zelfs op. ‘’Culturen kunnen zich beter profileren binnen Europa. Bovendien, die oude grenzen zijn ook maar toevallig ontstaan. Er bestaat geen homogene cultuur, binnen provincies bestaan grote verschillen,’’ meent Fennema. Den Haag wil weliswaar regionale besturen rondom steden, maar dit gaat minder ver dan het Schiermonnikoogse voorstel.
‘’Het zal inderdaad moeilijk zijn je eigen instituut op te heffen, dat druist tegen tradities in,’’ verklaart Fennema deze tegenstand.