nieuws

16 sep 2009, 16:04

Lucht in Groningen is schoon genoeg

De luchtkwaliteit in Groningen voldoet ruimschoots aan de wettelijke normen. Dat maakte de gemeente woensdag bekend. Nergens in de stad werd een overschrijding van de norm geconstateerd. Daarmee steekt Groningen goed af bij de steden in het midden en zuiden van Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“We doen het goed”, legt wethouder Jannie Visser uit. “Voor ons zelf hanteren we ook nog strengere regels, dan wettelijk verplicht is.” Ze doelt daarmee op de link die de gemeente legt tussen luchtkwaliteit en gezondheid. “Daar is geen wettelijke verplichting voor.” Er is gekozen om de relatief strenge advieswaarde van de World Health Organisation (WHO) van fijn stof te volgen. Het WHO stelt strengere eisen aan de toegestane concentratie van fijn stof in de lucht. Uit het onderzoek bleek dat in Groningen, vooral langs drukke wegen, de concentratie van stof iets hoger is dan die advieswaarde. Wettelijk gezien is het ruim voldoende, maar de lucht kan niet zonder meer als gezond worden aangemerkt.

De gemeente werkt aan gerichte maatregelen om deze verontreiniging te verminderen, onder meer door de inzet van schone bussen en gemeentelijke voertuigen. Ook wil de gemeente het autoverkeer terugdringen en het reizen met fiets en openbaar vervoer stimuleren.