nieuws

29 mrt 2010, 09:09

Loonconflict B en W Groningen met ambtenaren: eenmalige uitkering uitgesteld

Het college van B en W van Groningen heeft – samen met de andere gemeenten – een loonconflict met ambtenaren over een nieuwe CAO. Zolang dat conflict landelijk niet is opgelost willen B en W van Groningen niet een eennmalige uitkering van 1% van het jaarsalaris uitkeren, zo laat een woordvoerder weten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B&W van Groningen roept de werkgeversvertegenwoordiging en de vakbonden op om weer aan de onderhandelingstafel plaats te nemen om uit het CAO conflict over de nieuwe ambtenaren CAO te komen. Daarbij volgt B&W Groningen het advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om over te gaan tot uitbetaling van een eenmalige uitkering aan het gemeentepersoneel niet op. Het college vindt het niet correct om vanaf werkgeverszijde de onderhandelingen op deze manier onder druk te zetten. Het is principieel onjuist om eenzijdig vooruit te lopen op een enkel onderdeel van de CAO-inzet. Dit heeft het college van B&W van Groningen laten weten aan het College van Arbeidszaken van de VNG.

Het college van B&W roept de beide partijen op om weer aan de onderhandelingstafel te gaan zitten en op korte termijn resultaat te boeken. De vakbonden en werkgeversvertegenwoordiging kunnen het niet eens worden over een nieuw af te sluiten CAO voor de gemeenteambtenaren. De onderhandelingen verkeren al enige maanden in een impasse. In december 2009 heeft het college van B&W van Groningen het College van Arbeidszaken al opgeroepen opnieuw aan tafel te gaan.

Het college van B&W ziet binnen het totale pakket van het huidige eindbod nog ruimte ten positieve van de loonparagraaf. Ook vindt het college dat zowel koopkrachtbehoud als werkgelegenheid óók van de zijde van werkgever in samenhang met de overige onderdelen van de CAO-inzet bespreekbaar moet worden gemaakt. Daarbij geeft het college van B&W in een brief aan het VNG aan bereid te zijn, zonodig een bemiddelende rol te vervullen.

De gemeente Groningen betaalt dus geen eenmalige uitkering van 1% van het jaarsalaris per april 2010 aan haar personeel uit. Er wordt vanuit gegaan dat de eenmalige uitkering onderdeel wordt van de nieuwe CAO. Het geld is ervoor gereserveerd. Het personeel van de gemeente Groningen zal door het genomen besluit geen nadelige financiële effecten ondervinden.