nieuws

17 jan 2010, 20:08

Links meerderheidscollege voor Groningen na verkiezingen geen uitgemaakte zaak

Een nieuw links meerderheidscollege voor Groningen is nog lang geen uitgemaakte zaak. De drie linkse partijen PvdA, SP en GroenLinks die nu een coalitie vormen zijn lang niet zeker van een meerderheid na de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met D66 er bij zou die meerderheid er wel kunnen komen, maar D66 voelt daar weinig voor. D66 lijsttrekker Ton Schroor noemt in het D66 weblog (ww.dsg.nl) die lijstverbinding 'net maizena: smakeloos, geurloos en doorzichtig, al plakt het wel lekker'. D66 wil geen enkele democratische partij uitsluiten naar de raadsverkiezingen, met uitzondering van de PVV. Schroor:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vraag aan mij gesteld was; wanneer de huidige coalitie hun beleid willen voortzetten wordt D66 dan de 4e troostpartij om een meerderheid te garanderen?

Mijn antwoord daarop is natuurlijk nee dat worden we niet. D66 heeft namelijk niet voor niets gesteld dat het Anders moet in de gemeente Groningen en Anders betekent bij ons niet op de zelfde voet doorgaan.
Waar ik ook een groot bezwaar tegen heb is dat de PvdA, Groenlinks en de SP de verkiezingsinzet verandert hebben. Deze lijstverbinding heeft natuurlijk een politieke lading. Ze willen met elkaar door.

Een stem op de PvdA is een stem op de SP.
Een stem op Groenlinks is een stem op de SP.
Stemmen op willekeurig welke partij van de 3 is gratis een coalitie met de SP.

De kiezer in Groningen wordt dus gevraagd te kiezen op een coalitie en niet meer op een partij. Waar zijn de verschillen tussen SP, Groenlinks en de PvdA? Die zijn er dus niet! Een pot nat. Een mooie vergelijking is die met maizena. Smakeloos, geurloos en doorzichtig,
1 voordeel: het plakt zo lekker aan elkaar vast.

Wat D66 betreft gaan de verkiezingen op 3 maart over het kiezen van een partij die het verschil maakt, die niet bang is zich kritisch op te stellen en die Ja zegt tegen de toekomst. Een open blik, naar buiten gericht en het belang van de inwoners bovenaan zet.

Na 3 maart wanneer de kiezer heeft gesproken, en nadat naar mijn stellige overtuiging deze lijstverbinding is afgekeurd, kijken we welke partij heeft gewonnen en welke heeft verloren en zullen we op basis daarvan bezien op welke manier D66 onze kiezers het best kan vertegenwoordigen.

Op voorhand sluiten we daarbij geen enkele partij uit met 1 uitzondering de Partij voor de Vrijheid Groningen. Gelezen hebbende waar die voor staat, kan ik niet anders concluderen dat die polariserende zienswijze te veel verschild van onze sociaal liberale visie op de samenleving. En met de SP dan? Ach wanneer zij onze sociaal liberale ideeen voor Groningen adopteren wil ik ook niet lullig doen!!''

Ton Schroor

Fractievoorzitter D66

www.dsg.nl