nieuws

21 aug 2001, 00:12

'Lijsttrekker moet geen wethouder worden'

Lijsttrekkers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart 2002 kunnen beter geen wethouder worden, maar fractievoorzitter. Dat zou het politieke gewicht van de gemeenteraad aanzienlijk versterken, aldus de Groningse hoogleraar staatsrecht prof. mr. D. Elzinga vrijdag in het weekblad Binnenlands Bestuur.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hij komt op dit moment met zijn pleidooi omdat veel raadsfracties dit najaar over de kandidatenlijst beslissen. Zo ook de Groningse PvdA. Binnen de partij woedt een hevige discussie woedt over de vraag of de lijsttrekker na de verkiezingen wel of niet wethouder mag worden. Tijdens een ledenvergadering werd besloten deze optie niet uit te sluiten, maar er werd een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een lijsttrekker die niet wethouder wenst te worden. Dit om het dualisme tussen raad en college te vergroten. Overigens heeft de Groningse ledenvergadering van D66 al besloten om wethouder Robbert Jan Bron van onderwijs, sport en jeugdbeleid al uitgekozen als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Volgens Huizinga zien fracties het nu vaak als hun verantwoordelijkheid om hun politiek leider te steunen, ook als deze wethouder is. Raadsfracties durven dan niet kritisch meer te zijn, aldus Elzinga. De belangrijkste beslissingen worden daardoor achter gesloten deuren genomen. ,,Deze gesloten wijze van politiek bedrijven heeft de herkenbaarheid van de gemeentepolitiek naar de burgers sterk doen afnemen'', aldus Elzinga.
De hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) deed vorig jaar al suggesties om de gemeenteraad een sterkere positie te geven ten opzichte van de burgemeester en wethouders. Op voorstel van een commissie onder zijn leiding, vindt ook het kabinet dat wethouders geen raadslid meer mogen zijn. Wethouders kunnen ook niet langer voorzitter van raadscommissies zijn, dat worden raadsleden. De bestuurders kunnen formeel ook niet meer aan fractieberaad deelnemen.