nieuws

26 jun 2002, 00:12

Lia de Ridder (D66) verlaat de Groninger Staten

De fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten van Groningen, Lia de Ridder, haar ontslag per 27 juni aangekondigd. Ze gaat verhuizen naar Zuid-Holland en kan daarom geen aanspraak meer maken op een plek in de Groninger Staten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fleur Graeper neemt op die zelfde datum de fractievoorzittershamer over. D66 verwacht dat Henk Koot uit Zuidhorn in september de fractie zal kunnen komen versterken door de vrijgekomen zetel in te nemen.
Lia de Ridder: 'Ik vind het heel jammer dat ik mijn rol als volksvertegenwoordiger moet opgeven. Maar gelukkig blijft er een dijk van een fractie over om door te gaan'.
Lia de Ridder is in de afgelopen jaren actief geweest in bijna alle statencommissies. Daarnaast maakte zij deel uit van de IPSC (interprovinciale statencommisssie van Noord Nederland), de beleidsevaluatiecommissie Natuur en Landschap, de provinciale klachtencommissie en de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Namens de gehele staten nam zij deel aan de klankbordgroep van het IPO (interprovinciaal overleg).