nieuws

01 dec 2012, 10:10

Lezing Agnes Jongerius aan de Rijksuniversiteit Groningen

oensdag 12 december komt Agnes Jongerius naar de Rijksuniversiteit Groningen voor een lezing en een openbaar interview met Masterstudenten Geschiedenis. De oud-voorzitter van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) zal in deze lezing ingaan op de turbulente geschiedenis én de onzekere toekomst van de vakbeweging.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vervolgens wordt mevrouw Jongerius geïnterviewd door de studenten. Door haar achtergrond als sociaal-economische historicus en haar ervaring als prominente vakbondsbestuurder belooft het een boeiende middag te worden.

De lezing en het vraaggesprek met Jongerius wordt voorafgegaan door een introductielezing van prof. dr. Maarten Duijvendak, als hoogleraar economische, sociale en regionale geschiedenis verbonden aan de RUG.

Duijvendak is gespecialiseerd in sociaal economische en sociaal culturele geschiedenis in Europa sinds 1750 en hij zal op heldere en boeiende wijze een introductie geven in de wereld van de vakbeweging.

De bijeenkomst is onderdeel van een lezingenreeks met als overkoepelend thema Geld & Geluk, georganiseerd door studenten van de Masteropleiding ‘Geschiedenis Vandaag’ van de RUG.