nieuws

20 feb 2003, 00:12

Legendarische Groninger majoor Thomson - 'Den gevallen held' -krijgt beeld in Albanië

De legendarische Nederlandse majoor Lodewijk Thomson (1869-1914) krijgt een nieuw borstbeeld in Albanië. In dat land sneuvelde hij in 1914 tijdens de eerste vredesmissie die door Nederlanders werd uitgevoerd. Thomson wordt gezien als de eerste Nederlander die tijdens een vredesmissie stierf.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De militair en politicus stierf vlak voor het begin van de Eerste Wereldoorlog tijdens een missie op de Balkan waar onder meer koningin Wilhelmina op had aangedrongen. Een kleine groep Nederlandse soldaten moest meehelpen bij het bewaren van de kwetsbare vrede in het gebied. Thomson trad daartoe zelfs in dienst van het Albanese leger. Met zijn landgenoten moest hij een gendarmerie op poten zetten. Hij werd uiteindelijk doodgeschoten bij gevechten rondom de stad Dürres. Hij werd in Groningen begraven.
Het vervangende beeld moet voor 15 juni geplaatst worden, de sterfdag van Thomson. Er stond ooit een beeld, maar dat is tijdens de communistische tijd vernietigd. Volgende maand wordt tevens het originele beeld van beeldhouwer August Falise met enig ceremonieel herplaatst in Groningen, de stad waar Thomson begraven ligt.
In Albanië is de gevallen militair veel bekender dan in eigen land. De Albaniers zien hem als een strijder voor de toen nog prille onafhankelijkheid van hun land. In Nederland raakte hij goeddeels in de vergetelheid. ,,Het is juist belangrijk dat dit stuk geschiedenis terugkeert in het bewustzijn van de Nederlanders’’, aldus initiatiefneemster J. Berendsen-Prins, oprichtster van de Thomson Foundation. Deze instantie richt sinds kort zich op het verzamelen van materiaal over de majoor en het onder de aandacht brengen van zijn opvallende geschiedenis.
Inmiddels is er daardoor meer aandacht, mede door het aanbreken van nieuwe tijden in Albanië, en wordt door verschillende omroepen aan programma’s over de vredesheld gewerkt.
Binnenkort wordt het nieuwe beeld vervoerd naar Albanië. De Thomson Foundation slaagde erin een aantal sponsoren, waaronder expeditiebedrijf Frans Maas, Brink Accountants en Volker Wessel Vastgoed, warm te maken voor het historische project. Dit maakt het mogelijk het beeld te plaatsen in het verarmde land.
In 1917 verscheen een boek over de kwestie, van de hand van auteur Fabius. Dat was toen getiteld ‘Zes maanden in Albanië’. In 1991 is dit boek opnieuw uitgegeven, mede op aandringen van wijlen Boudewijn Buch, dit maal onder de titel ‘Met Thomson in Albanië’. Dit boek is allang uitverkocht en amper meer te vinden. Mevrouw Berendsen-Prins houdt zich aanbevolen voor exemplaren. Ook mensen die materiaal hebben over het leven van Thomson kunnen zich bij haar melden, op nummer: 050-534 85 22.