nieuws

22 aug 2002, 00:12

‘Legalisering prostitutie leidt tot vrouwenhandel’

Het prostitutiebeleid sinds de afschaffing van het bordeelverbod heeft geleid tot een opleving van de vrouwenhandel. Dat schrijft de door de gemeente Groningen aangestelde Vertrouwensvrouw Prostitutie in haar eerste jaarverslag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vertrouwensvrouw constateert dat de strenge naleving van de regels in Groningen heeft geleid tot de sluiting van veel peeskamers in de stad sinds de legalisering. De daar werkende vrouwen zijn voor een deel verdwenen in de illegaliteit en het moeilijk controleerbare circuit van escortdiensten en privé-huizen buiten de stad. Een opleving van de vrouwenhandel in de provincie is het gevolg, schrijft de vertrouwensvrouw.
Burgemeester Wallage van Groningen zegt dat deze opleving niet het gevolg is van Gronings beleid, maar van de landelijke legalisering. De gemeente Groningen doet volgens hem niets anders dan het handhaven van de landelijke regels. Volgens Wallage is het in de prostitutie zo dat ieder legaal systeem automatisch een illegaal systeem veroorzaakt. Belangenorganisaties van de seksbranche klagen al langer dat de opheffing van het bordeelverbod heeft geleid tot een toename van de illegale prostitutie.