nieuws

12 jan 2009, 10:10

‘Legalisering prostitutie heeft Groningen niets opgeleverd’, zegt ChristenUnie

De legalisering van de prostitutie heeft Groningen weinig opgeleverd. Althans: er is nog steeds sprake van ontoelaatbare situaties en de vrouwenhandel neemt aalleen maar toe, zoals ook geconstateerd door hoofdcommissaris Oscar Dros van de Regiopolitie Groningen. Dat betoogt fractievoorzitter David de Jong van de ChristenUnie. Hij schrijft dat in zijn weblog in de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl. ) De Jong: ‘Het bordeelverbod werd in 2000 afgeschaft. (…)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

(…) De legalisering zou de positie van prostituees verbeteren en de sekssector beter controleerbaar maken. Acht jaar later is de prostitutie echter nog steeds een grijze, schimmige wereld. Veel prostituees zijn ondergronds gegaan. De Groningse commissaris van politie, de heer Dros, heeft hetzelfde geconstateerd en bij een recent bezoek aan bewoners van de Hoekstraat werd mij ook al duidelijk dat het verschijnsel van illegale prostitutie en vrouwenhandel aan Groningen niet voorbijgaat. Het voornemen om hier in 2009 dan ook veel aandacht aan te besteden kan ik dan ook allleen maar toejuichen. Het is volgens mij ook een aanleiding om te zeggen dat de legalisering voor een stevig deel niet heeft gebracht wat er van verwacht werd, maar dat werd door de ChristenUnie in 2000 ook al gemeld. Ben benieuwd in hoeverre dit gaat leiden tot aanpassingen in de wet en versterking van politie- en justitieaandacht?’

 

www.dsg.nl