nieuws

09 dec 2009, 14:02

GroenLinks Groningen kiest Mattias Gijsbertsen als lijsttrekker

De Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Groningen Stad heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen definitief vastgesteld. Mattias Gijsbertsen is gekozen tot lijsttrekker van GroenLinks in Groningen op 3 maart 2010. Karin Dekker staat op de tweede plaats. Huidig fractievoorzitter Drewes de Haan keert na twaalf jaar niet terug in de stadspolitiek.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De ledenvergadering bracht geen grote wijzigingen aan in de door de Kandidatencommissie geadviseerde blokverdeling. De top 12 lijst ziet er na de ALV als volgt uit:

1. Mattias Gijsbertsen (24)
2. Karin Dekker (49)
3. Annie Postma (46)
4. Benni Leemhuis (37)
5. Lizette van der Vegt (30)
6. Victor Möhlmann (64)
7. Kris van der Veen (29)
8. Lamiek Groeneweg (28)
9. Gerrit Duits (26)
10. Margien Bouma (53)
11. Arjen Nolles (37)
12. Gijs van der Kroef (30)

GroenLinks zit nu met vijf mensen in de gemeenteraad en levert een wethouder. De raadsleden Hans-Paul Klijnsma en Harrie Miedema treden af na 3 maart 2010. Fractievoorzitter Drewes de Haan had zich wel beschikbaar gesteld vanaf plaats 6, maar de Kandidaten-commissie adviseerde hem voor een niet verkiesbare plaats omdat er voldoende goede kandidaten zijn. De ALV volgde dit advies mede omdat hij de maximale termijn van 12 jaar als volksvertegenwoordiger voor GroenLinks reeds heeft bereikt.

Beschrijving van de kandidaten
Mattias Gijsbertsen is net als Annie Postma (P&O-er) sinds 2006 raadslid voor GroenLinks. Hij studeert deze maand af in de ‘Geschiedenis van de politieke cultuur’. Karin Dekker is wederom de eerste wethouderskandidaat van GroenLinks. Benni Leemhuis is historicus en deed onder andere politiek-bestuurlijke ervaring op binnen de U-raad en de Stedenband Groningen – San Carlos.
Victor Möhlmann was eerder werkzaam op het terrein van welzijn en gezondheidszorg. Kris van der Veen is projectleider aanpak huiselijk geweld in Friesland en Lizette van der Vegt is interim afdelingshoofd DIV aan de RuG. Lamiek Groeneweg (inkomensconsulent) en Gijs van der Kroef (medewerker CJIB) zijn momenteel bestuursleden van de afdeling. Filmmaker Arjen Nolles is sinds februari 2009 de afdelingsvoorzitter. Organisatieadviseur Margien Bouma was in die functie zijn voorgangster. Gerrit Duits is student en bestuurslid van de jongerenafdeling DWARS.