nieuws

25 aug 2002, 00:12

Lawaai maken mag tijdens ongewone concerten in Oosterpoort

Het cultuurcentrumn de Oosterpoort presenteert een serie ongewone concerten waarbij bezoekers en muzikanten zich nu eens niet aan tal van ongeschreven regels hoeven te houden. Zo mogen ze best hoesten, wandelen of lawaai maken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het betreft de Serie Smithuijsen, naar aanleiding van het onderzoek van socioloog Cas Smithuijsen. Hij onderzocht de historie van de conventies rondom klassiek- concertbezoek In vijf ongewone concerten -uniek voor Nederland- zullen deze ongeschreven regels door de musici en het publiek worden doorbroken....
Waarom moet het stil zijn tijdens een klassiek concert? Waarom wordt hoesten en bewegen als zeer storend ervaren? Waarom mijden sommige klassieke muziekliefhebbers zelfs de concertzaal? De socioloog Cas Smithuijsen onderzocht de conventies in de klassieke concertzaal en publiceerde dit in het boek ‘Een verbazende stilte’. En wat blijkt? Al sinds de 19e eeuw is stilte geboden. Als overblijfsel van aristocratische gedragsregels is tot op de dag van vandaag lawaai ongewenst. Als teken van status. Als teken van fatsoen. En als blijk van een muzikale opvoeding van de elite, lokale middenstand en gegoede burgerij.
De Oosterpoort stelt dit fenomeen ter discussie in een serie concerten, de ‘Serie Smithuijsen’. Concerten waarin niets is zoals men denkt dat het hoort. Concerten voor iedereen, ook zonder voorkennis van klassieke muziek, en zonder drempels. Het eerste concert is op 21 september.