nieuws

18 feb 2003, 00:12

‘Landschap’ laat Groningen naar stalmest ruiken

Deze week verspreiden diverse gebruikers van de reservaatsgebieden van de Stichting Het Groninger Landschap stalmest over het grasland. Dit is belangrijk voor de weidevogels, met Het Groninger Landschap in een persbericht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Enkele pachters van de graslanden in de Oosterpolder, de Onnerpolder en de Oostpolder in het Zuidlaardermeergebied strooien deze dagen stalmest uit over de graslanden. Omdat het nu een week lang gevroren heeft is de bodem hard. Op die plaatsen waar de vorst diep genoeg in de veenbodem is doorgedrongen is het nu mogelijk om met de trekker en stalmeststrooier op het land te zijn. De laatste jaren is een wat langer aanhoudende vorst in februari vaak uitgebleven. Doorgaans kan daarom alleen mest worden verspreid als het droog is in de zomermaanden, nadat het gewas eraf is gehaald. Met het opbrengen van stalmest wordt voeding toegevoegd wat langzaam ter beschikking komt voor het grasgewas. De stalmest die stro bevat, bevordert de wormenactiviteit in de bovenste laag van de bodem. Een actief bodemleven is van groot belang als voedsel voor de weidevogels zoals grutto, tureluur en kievit die we dit voorjaar hopen te verwelkomen. Ook hun jongen profiteren hier in het begin van de zomer nog van.