nieuws

09 mei 2001, 00:12

Landelijk onderzoek AZG naar behandeling paniekstoornissen

Het Academisch Ziekenhuis Groningen start een grootschalig landelijk onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen van paniekstoornissen. In Nederland lijden ongeveer 600.000 mensen, voornamelijk vrouwen, op enig moment in hun leven aan deze aandoening.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De studie, die in negen centra in Nederland wordt uitgevoerd en die drie jaar gaat duren, gaat deze maand van start. Er zijn momenteel drie behandelvormen: een biologische, een psychologische en een combinatie van beide. Tijdens het onderzoek onder 150 tot 200 patiënten wordt bekeken welke behandeling de beste resultaten biedt.
Paniekstoornissen worden gekenmerkt door hevige angstaanvallen, die onverwacht kunnen komen, maar die zich ook in specifieke situaties kunnen voordoen, zoals op straat of in supermarkten. Deze aanvallen gaan gepaard met lichamelijke symptomen zoals trillen, zweten, hartkloppingen en benauwdheid. Patiënten zijn vaak bang flauw te vallen of ‘gek’ te worden en kunnen daardoor in een sociaal isolement terecht komen.
De psychologische behandelingsvorm –cognitieve gedragstherapie - gaat er vanuit dat angst is aangeleerd en gebaseerd op verkeerde opvattingen van de patiënt over diens klachten. Het doel van die behandeling is een gedragsverandering te bewerkstellingen. De biologische benadering veronderstelt een stoornis in de hersenen en een behandeling met medicijnen zou deze moeten verhelpen. Volgens een wordvoerder van het Academisch Ziekenhuis is niet bekend welke van deze twee behandelingen het beste is, of dat een combinatie van de twee optimaal werkt.