nieuws

28 mei 2002, 00:12

Laatste rode bolwerk wil noordelijke PvdA-parlementariër

Het gewest Groningen van de Partij van de Arbeid (PvdA) gaat de komende weken diverse acties ondernemen om een Groninger in de Tweede Kamer te krijgen. De PvdA-afdeling is zeer ontstemd over het feit dat het noorden van het land in de Tweede Kamer door geen enkele parlementariër wordt vertegenwoordigd. Na de desastreuze verkiezingsuitslag zijn Groningen en Drenthe de enige gebieden in Nederland waar de PvdA nog de grootste partij is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groninger PvdA gaat hierover de komende week verhaal halen bij partijvoorzitter Ruud Koole en fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven. Het steekt de noordelijke afdeling vooral dat Groninger PvdA-kandidaatleden als Harm-Evert Waalkens en Johan Brongers veel meer stemmen binnenhaalden dan andere, hoger geplaatste kandidaten uit het westen van het land die wél in de Kamer zijn terecht gekomen.
Het noordelijke PvdA-bestuur vreest dat als de landelijke partijtop geen gehoor geeft aan de oproep, de verbinding tussen de fractie en de achterban nog verder zal verslechteren.