nieuws

15 jan 2013, 10:10

Waterschap in Groningen zet gemalen uit ivm schaatsen

Het waterschap Noorderzijlvest stopt met malen, vooruitlopend op een mogelijk vaarverbod in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het waterschap heeft speciale aandacht voor bekende schaatsroutes. Door het minimaal draaien van gemalen komt het water in de Groningse boezem tot rust. Weinig stroming bevordert de ijsaangroei en zo ook de mogelijke schaatspret op natuurijs. Het uitzetten kan omdat al veel water is afgevoerd en het (in het noorden) droog weer is. Het waterschap verwacht morgen een vaarverbod af te geven voor de vaarwegen die het beheert.


Handmatig stopzetten

Vandaag en morgen zet Noorderzijlvest diverse gemalen handmatig uit. Het gaat vooral om gemalen langs bekende schaatsroutes, zoals de route van de Noorder Rondritten. Of gemalen uit kunnen is ook afhankelijk van hoeveel water er nog moet worden afgevoerd. De ene polder is natter dan de andere. De waterafvoer in natte polders moet doorgaan om mogelijke wateroverlast te voorkomen.


Vaarverbod

Het waterschap verwacht morgen een vaarverbod af te geven voor de vaarwegen die het beheert. Dit om te voorkomen dat schepen het ijs kapot varen en daarbij kades beschadigen.

Noorderzijlvest is beheerder van vrijwel alle recreatievaarwegen in Noord en West Groningen, Noord-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeer. De provincie beheert het Reitdiep, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal en kan daar een vaarverbod afgeven. Een vaarverbod wordt in overleg met de provincie Groningen en waterschap Hunze en Aa’s afgekondigd.