nieuws

28 sep 2012, 14:02

VVD-verkenner ingezet bij politieke crisis Groningen

Burgemeester Rehwinkel heeft zojuist een verklaring uitgegeven over de benoeming van een verkenner om te onderzoeken of en hoe er een nieuwe coalitie kan komen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Burgemeester Rehwinkel van Groningen heeft namens het presidium, het overleg van fractievoorzitters, de volgende verklaring afgelegd:

“Het presidium heeft een verkenner van VVD- huize, de heer Henri Kruithof, gevraagd om onderzoek te doen naar haalbare opties om te komen tot een coalitie. Binnen een week rapporteert hij hierover aan de gemeenteraad.


Namens het college van B&W zal wethouder Ton Schroor (D66) leiding geven aan het proces om een beleidsarme begroting te maken.”

Einde verklaring burgemeester