nieuws

19 feb 2010, 10:10

Veendam vangt bot bij rechter; einde betaald voetbal oost-Groningen nu nabij

De rechtbank in Groningen heeft zojuist de eis van BV Veendam jegens zakenman Norder afgewezen. Veendam krijgt dus niet de 1,3 miljoen euro die waren geeist. De club lijkt daarmee nu op faillissement af te stevenen. In een toelichting stel de rechtvank dat Veendam niet ontvankelijk is met haar eis.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De rechtbank in Groningen heeft een eis van de BV Veendam tot naleving van een sponsorovereenkomst vrijdagmorgen niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de rechtbank is er door de Raad van Commissarissen geen rechtsgeldig besluit genomen op grond waarvan het bestuur van de BV Veendam naleving van een sponsorovereenkomst kan afdwingen.

De Groningse rechter wijst er op dat volgens de statuten van de BV Veendam het bestuur van die club met meerderheid van stemmen had moeten besluiten om naleving van de sponsorovereenkomst juridisch af te dwingen. Maar naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan niet worden vastgesteld dat tijdens een bijeenkomst van het bestuur waar dat besluit werd genomen een meerderheid daar voor was. Aangezien bovendien twee van de vier leden van het bestuur zich volgens de rechter aantoonbaar en met klem tegen het opstarten van een kort geding tegen de sponsor hadden gekeerd, kan naar het oordeel van de voorzieningen rechter niet sprake zijn van een rechtsgeldig besluit. Daarom is Veendam in haar eis jegens de sponsor volgens de rechter niet ontvankelijk en is veroordeeld tot betaling van de proceskosten.