nieuws

15 jul 2008, 09:09

Laatste Borgvrouwe van Groningen vanmiddag vanuit Fraeylemaborg ten grave gedragen

Mevrouw Louise Groenveld-Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, Douarière Jhr. drs. Francois van Panhuys, was de laatste ‘echte’ borgvrouwe van Groningen. Vorige week is ze op 92-jarige leeftijd overleden en vanmiddag zal ze met behulp van rijtuigen naar haar laatste rustplaats worden gebracht. Haar kleinzonen zullen mevrouw Groenveld vanuit de Fraeylemaborg naar buiten dragen. Daarmee komt het tijdperk van de (land)adel in Groningen symbolisch echt ten einde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Naar nu pas bekend is gemaakt, is er op 9 juli een einde gekomen aan het leven van mevrouw G.H.L.C. (Louise) Groenveld-Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, douarière Jhr. drs. F.W.P.M. van Panhuys. Zij werd 92 jaar. Samen met haar drie dochters en haar zuster Jeanne (overleden 2002) was Louise van der Hoop de laatste die de Fraeylemaborg in grootse staat bewoonde.

In 1972 verkochten de zusters de borg aan de Gerrit van Houten Stichting, om zo het behoud van het landgoed voor de toekomst te verzekeren.  Na een grondige restauratie opende de borg in 1975 als museum voor het publiek.
Met haar tweede echtgenoot koos Louise van der Hoop voor een leven in bescheidenheid.

Pas afgelopen voorjaar liet zij zich voor het eerst verleiden tot een interview voor TV Noord (samen met haar dochter Jkvr. A.M.J. van Panhuys). Zo werd dit jaar een groter publiek bekend met de langstlevende getuige van de luisterrijke woon-, leef- en werkcultuur op een historische borg in Groningen.

Een kleine eeuw borghistorie die dankzij een eeuwenoud (familie-)netwerk ook nauw verweven was met de regionale en (inter)nationale politieke, economische en sociale geschiedenis.
Met haar heengaan eindigt in onze 21e eeuw definitief een historische periode.  Dinsdag 15 juli - vandaag - - maakt zij per rijtuig haar laatste gang vanuit de Borg.