nieuws

09 dec 2009, 15:03

Kwetsbare Groningers krijgen hulp van gemeente

De gemeente Groningen stelt voor 2010 een bedrag van 1,3 miljoen euro beschikbaar voor de begeleiding van mensen met een licht fysieke, verstandelijke of psychische beperking. Het geld is een compensatie van het rijk die fors bezuinigd op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Door de bezuinigingen raken ouderen en mensen met een lichte lichamelijke of verstandelijke beperking hun voorzieningen voor dagopvang en begeleiding kwijt. De gemeente gebruikt het geld onder meer voor het behoud van plekken in de dagopvang

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De rijksoverheid wil dat mensen met een lichte beperking zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor maatschappelijke participatie met behulp van het eigen sociale netwerk en gemeentelijke voorzieningen. Groningen geeft daaraan invulling door sociale netwerken op te zetten waarin bewoners elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. “Vaak is een bezoek aan een dagopvang het enige uitje, dat sommige mensen nog hebben”, legt wethouder Jannie Visser uit.

Maar volgens de gemeente is dat niet voldoende. Ze maken zich zorgen over de gevolgen van de bezuinigingen voor burgers zonder eigen netwerk en voor inwoners van de stad waarbij voortzetting van de dagopvang voorlopig noodzakelijk blijft. In 2010 trekt de gemeente extra geld uit om te zorgen dat de plekken in de dagopvang behouden blijven.

In de loop van volgend jaar wordt bekeken of mensen met een beperking blijvend aan de samenleving kunnen deelnemen door middel van alternatieve voorzieningen die minder geld kosten.