nieuws

26 nov 2000, 00:12

KvK: onroerende zaak belasting in provincie hoger dan landelijk gemiddelde

De Groninger gemeenten hebben de tarieven van de onroerende zaak belasting voor bedrijfspanden in 2000 gemiddeld met 4,2 procent verhoogd. Het gemiddelde ozb-tarief in de provincie ligt nu 27 procent boven het landelijk gemiddelde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat blijkt uit een onderzoek naar een aantal voor bedrijven belangrijke heffingen door de Kamer van Koophandel voor Groningen . Uitschieters zijn Haren en Winsum, waar de belasting zelfs met 20 procent werd verhoogd.
De KvK maakt zich zorgen over de toekomstige verruiming van de mogelijkheden voor gemeenten om uiteenlopende tarieven te hanteren. De organisatie vreest dat dit voor bedrijfsvestigingen ongunstig uitpakt.
Uit het onderzoek van de KvK bleek ook dat de rioolrechten, een heffing om de aanleg- en onderhoudskosten van het rioolstelsel te dekken, een gestage stijging vertoont. Verschillen in de manier van heffen maakt een vergelijking tussen gemeente echter lastig.
Van verschillen in heffing is ook sprake bij de twee waterschappen in de provincie. Noorderzijlvest heeft een hogere omslagheffing voor het beheer van de waterkwantiteit en waterkering, terwijl Hunze en Aa’s duurder is met de zuiveringsheffing. De lasten voor een zelfde bedrijf kunnen daardoor per regio sterk verschillen, aldus de KvK.