nieuws

23 aug 2013, 11:11

Kvk Noord voorzichtig optimistisch over economie

Het omslagpunt in de conjunctuur lijkt nabij. Dat zegt althans de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. De kamer baseert zich op de julipeiling van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Steeds meer bedrijven verwachten dat hun omzet zal gaan stijgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal bedrijven met een positieve omzetverwachting groeit in de trendberekening steeds dichter toe naar het aantal dat een omzetdaling verwacht. Weliswaar hebben de bedrijven met een omzetdaling nog de overhand, maar dat is voor het derde kwartaal niet ongebruikelijk, aldus de KvK. In veel sectoren staat de economische activiteit vanwege de vakantieperiode dan op een lager niveau.

In Noord-Nederland verwacht 17% van de bedrijven in het lopende kwartaal een stijging en 26% een daling van de omzet. Van het verschil is volgens een inschatting van de KvK ongeveer de helft toe te schrijven aan de seizoensinvloed. Vooral de detailhandel is somber over de verkopen. Dat is niet alleen toe te schrijven aan de uittocht van vakantiegangers, maar ook aan het lage consumentenvertrouwen, zegt de Kamer.

De bouw beperkt het omzetverlies. Verwachtte vorig jaar per saldo de helft van de bouwbedrijven een omzetdaling in het derde kwartaal, nu is dat aandeel gezakt tot 11%. Hiervan verwacht overigens 17% nog steeds een stijging van de omzet bij 28% van de ondernemers die een omzetdaling verwachten. In de industrie en de zakelijke dienstverlening houden de positieve en negatieve omzetverwachtingen elkaar redelijk in evenwicht.

Ondernemers zijn nog terughoudend in hun beoordeling van het economisch klimaat. Tekenend is dat 72% van hen zegt dat het klimaat niet verbetert of verslechtert. Niettemin is nog steeds 23% van de ondernemers van mening dat het economisch klimaat achteruit gaat. Slechts 5% verwacht dat de omstandigheden dit kwartaal zullen verbeteren.