nieuws

16 feb 2003, 00:12

Kroegen-koning Sjoerd Kooistra bijt in het zand: miljoen euro betalen

Horecamagnaat S. Kooistra, met bedrijven in Groningen, Amsterdam en Nijmegen, heeft bakzeil gehaald in een rechtszaak over het betalen van premies tegen UWV Gak.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kooistra weigerde premies volksverzekering te betalen over fooien van werknemers. UWV Gak eiste vervolgens 1,2 miljoen euro premies over fooien, omdat ze meent dat ze een vorm van loon zijn. In december werd de zaak voor de rechtbank in Groningen behandeld. Kooistra moet nu alsnog betalen. UWV Gak reageert tevreden op de uitspraak.
De bestuursrechter uit in de uitspraak op punten ernstige kritiek op de werkwijze van Kooistra, zo bleek vrijdag. Kooistra zou het Gak onder meer onjuiste loonopgaven hebben verstrekt over de betreffende perioden in de jaren negentig. De rechter constateert vooral dat de bedrijven van Kooistra op onderdelen hun administratie volstrekt niet goed op orde hadden. Bovendien is het vernietigen van ‘de primaire administratie een aanwijzing van kennelijk onbehoorlijk bestuur’, oordeelt de rechter, verwijzend naar jurisprudentie over gebrekkige boekhoudingen. Kooistra op zijn beurt was ontevreden over de documentatie van UWV Gak dat zijn falen moest aantonen. Die liet naar zijn mening zeer te wensen over.
,,We zijn inhoudelijk in het gelijk gesteld’’, aldus een tevreden woordvoerster van UWV Gak. Het Gak moet ten gevolge van procedurele fouten, die te maken hebben met niet correcte formuleringen in documenten, namelijk wel de proceskosten betalen. ,,Maar formeel hebben we gelijk gekregen’’. De instantie denkt met deze uitspraak in handen bij soortelijke zaken sterker te staan. De advocaat van Kooistra buigt zich nog over de uitspraak. Kooistra zelf verblijft in het buitenland.