nieuws

25 feb 2011, 13:01

Kredietbank motiveert tot nemen van lening voor 'leuke aankoop'

De Groningse Kredietbank (GKB) heeft een folder verspreid waarin wordt opgeroepen om een lening te nemen ,,voor een leuke aankoop''. De folder is vorige week door de sociale bank, onderdeel van de gemeente Groningen, verspreid in de krachtwijken. De VVD reageerde verontwaardigd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de VVD geeft de GKB een verkeerd signaal af door als sociale bank financieel kwetsbare mensen aan te sporen een lening te nemen, terwijl er geen noodzaak is voor kredietverstrekking. De GKB hanteert bovendien rentetarieven die volgens de partij bijna marktconform zijn. ,,De kwetsbare groep mensen kan hierdoor alleen maar meer in de problemen komen. Dat is onethisch”, zegt fractievoorzitter Joost van Keulen.

Volgens Van Keulen zou de bank bij het verstrekken van een lening moeten vragen waar het geld voor is bedoeld en naderhand ook controleren of het geld daar ook voor is gebruikt. Er moet wel sprake zijn van noodzaak. ,,Als ik iets leuks wil kopen, dan moet ik er ook voor sparen”, legt hij uit.

De VVD heeft de foldercampagne ook aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die er op toeziet dat consumenten goed worden geïnformeerd over de kosten van een lening. Volgens Van Keulen had er een waarschuwing in de folder moeten staan.