nieuws

25 aug 2001, 00:12

Krakers Linnaesplein moeten weg

De Noorderzondeelnemers die een aantal panden aan het Linnaesplein in Groningen hebben gekraakt, moeten onmiddellijk vertrekken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat bepaalde de president van de rechtbank donderdag bepaalt in het kort geding dat de eigenaar van de panden, woningstichting Nijestee, heeft aangespannen. De leegstaande kerk met kosterwoning en het voormalige pand van de Nieuwe Weme worden sinds eind juli gebruikt door vijf deelnemers aan het Noorderzonfestival, die er slapen. Nijestee zegt de panden op 6 september te laten slopen.