nieuws

08 nov 2012, 10:10

Groot nieuwbouwproject KPN in Groningen

KPN heeft de opdracht gekregen voor de bouw van een groot datacentrum in Groningen. Het 2.600m2 tellende gebouw komt te staan in Westpoort, een industrieterrein vlakbij de stad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

KPN is de eerste partij die een datacentrum bouwt voor de rijksoverheid naar aanleiding van de recente aanbesteding hiervan. De overheid besloot eerder – als onderdeel van het programma Compacte Rijksdienst – tot consolidatie van haar ruim zestig datacenters tot maximaal vijf overheids datacenters (ODC’s). ODC Noord is de eerste Europese aanbesteding waarbij een contract met een marktpartij aangegaan is. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de zelfstandig aanbestedende dienst. DUO heeft de opdracht voor ODC Noord gegund aan KPN.


KPN is verantwoordelijk voor de bouw van het ruim 2.600m2 tellende gebouw dat komt te staan in Westpoort, een industrieterrein nabij Groningen. Het nieuwe datacenter gaat ruimte bieden aan de servers van Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Rechtspraak, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Rijksdienst Wegverkeer (RDW), Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR), de provincie Groningen, de gemeente Groningen en de ministeries van Economische zaken, Landbouw en Innovatie en Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Door de servers van deze partijen op één centrale plaats te huisvesten, realiseert ODC Noord een kostenbesparing en efficiency voordeel.

Kwaliteitsverbetering
“De migratie van onze servers naar één datacentrum levert ons zowel financiële- als energiebesparingen. Daarnaast levert het ons een kwaliteitsverbetering. Bijvoorbeeld door een hogere beschikbaarheid en een lager risico op dataverlies”, zegt Daniel Blok van DUO namens ODC Noord. “KPN bouwt het datacentrum op zeer duurzame wijze. Door een innovatief koelingsconcept kan onder bijna alle weersomstandigheden gebruik worden gemaakt van koeling met buitenlucht. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot veel lager waardoor dit datacenter van KPN met recht een ‘groen datacenter’ te noemen is. Daarnaast maken we gebruik van nieuwe apparatuur, die het energieverbruik verder verlagen. De eue-waarde van het nieuwe datacenter komt onder de 1,35, terwijl dit in onze bestaande situatie ongeveer 2 was. Een besparing van bijna 33 procent. ”

Vanuit de overheid is besloten de komende jaren de ICT-voorzieningen efficiënter in te richten vanuit enkel centrale locaties. Met de bouw van ODC Noord biedt KPN de overheid een eerste stap in het centraliseren van deze gemeenschappelijke datacentervoorziening. Daarbij is de inrichting van het datacentrum volledig afgestemd op de behoefte van de deelnemers. Zowel in de capaciteit als in de wens voor energiezuinige installaties.

Voorspoedig verloop


Om de bouw van het datacentrum in het Noorden van het land zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen richtte DUO samen met de andere partijen binnen ODC Noord een speciaal sub-project in. Gezamenlijk zijn zij het aanbestedingstraject ingestapt. Dit traject verliep zeer voorspoedig waardoor al snel gekozen werd voor één partij die ODC Noord gaat bouwen en exploiteren, zijnde KPN. De eerste paal van dit groene datacenter gaat begin 2013 de grond in.