nieuws

19 okt 2000, 00:12

KPMG al volgend jaar tijdeliik in pand Gasunie

Het accountantskantoor van KPMG in Groningen groeit in hoog tempo. Zo snel dat het nog relatief nieuwe pand aan de Van Ketwich Verschuurlaan nu al te klein is. KPMG accountans, belastingadvieurs en consultants verhuist daarom begin volgend jaar naar het gebouw van de Gasunie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het pand aan de Van Ketwich Verschuurlaan is niet alleen te klein door de groei van de activiteiten en het aantal medewerkers, maar ook door de samenvoeging van het kantoor in Veendam en een deel van de praktijk in Emmen. In het gebouw van de Gasunie, waar door reorganisaties minder mensen werken, neemt KPMG een aantal etages in gebruik.
Volgens U. Kleinhuis, voorzitter van de regio Noord Nederland van KPMG, zoekt het bedrijf naar een geschikte, permanente lokatie in Groningen. ‘Dit kan bestaande huisvesting zijn, maar ook nieuwbouw. Tot nu toe zijn wij er binnen de gemeente Groningen echter niet in geslaagd een passende locatie te vinden’.
KPMG Groningen staat op het punt haar activiteiten verder uit te breiden met adviseurs-activiteiten over bedrijfsopvolging en certificering. In verband daarmee zal het aantal medewerkers – momenteel 150 in Groningen en Leeuwarden - verder groeien, reden waarom KPMG de kantoorruimte ook in de direct omliggende gemeenten gaat zoeken. Voor meer economisch nieuws en een nieuwsoverzicht kunt u terecht op de site Ondernemend Groningen, te vinden op het adres: http:// http://www.groningen.nl/ondernemen