nieuws

09 okt 2001, 00:12

Kouwenhoven: Diversiteit in de stad ook in forum

Van tevoren stond VVD fractievoorzitter Remco Kouwenhoven een beetje huiverig tegenover het Grote Markt-forum. Hij vreesde dat iedereen langs elkaar heen zou praten. Maar dat bleek mee te vallen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Ik sta er nu een stuk positiever tegenover. Je komt alle verschillende meningen, belangen en beoordelingen tegen. De diversiteit in de stad zie je in het Forum terug. Tegelijkertijd blijkt men serieus naar elkaar te luisteren en na te denken. We zullen het wel nooit helemaal met elkaar eens worden, maar als er uit dit Forum een aantal realistische scenario’s naar voren komt, ben ik tevreden”, zegt Kouwenhoven voorafgaande aan de bijeenkomst van dinsdag 25 september.
Zelf zal hij zich in het Forum terughoudend opstellen en vooral anderen aan het woord laten. “Wij raadsleden zitten met een dubbele rol in dit Forum. Het doel is om een advies aan het gemeentebestuur uit te brengen, maar dat zijn we zelf. Daarom past ons een terughoudende rol”, aldus de fractievoorzitter van de VVD.
Kouwenhoven kan nog niet erg precies zijn over de positie die de VVD nu zal innemen aangaande de Grote Markt, omdat de partij zich eerst nog over de verschillende scenario’s moet buigen. Maar wat hem betreft staan de uitgangspunten van de oorspronkelijke plannen nog overeind. “De uitgangspunten blijven. De invulling kan veranderen. Wij vinden nog steeds dat de Grote Markt mensvriendelijker moet worden, dat er iets aan de achterzijden van de markt moet gebeuren en dat de markt beter bereikbaar moet zijn.”
“De parkeergarage onder de markt is bij het referendum weggestemd. OK. Maar dan moeten we wel een alternatief zoeken. Voor de VVD is de parkeergarage onder de Grote Markt geen dogma. Uitbreiding van de Naber-parkeergarage en parkeerplaatsen onder de grachten behoren tot de opties, maar ook een lightrail of een uitbreiding van de transferia. Waarschijnlijk ligt de oplossing in een combinatie van deze”, zegt Kouwenhoven. In het forum ziet Kouwenhoven, alhoewel hij het niet zo formuleert, dat de deelnemers met dezelfde problemen worstelen als Groningse politici voorafgaande aan het referendum. “Deelnemers aan het forum ervaren hoe lastig het is om samen tot één plan te komen en in het proces van samen denken het contact met de achterban niet te verliezen. Het is een spoedcursus in het afwegen van algemene belangen. Ben je bijvoorbeeld bereid om de kermis op te offeren voor een paar bankjes en bomen? Dat zijn lastige vragen.”