nieuws

24 apr 2001, 00:12

Kosten leerlingenvervoer nemen toe tot twee miljoen

Het aantal aanvragen voor een vergoeding van leerlingenvervoer is het afgelopen jaar gestegen. In 1999 kwamen er bij de gemeente Groningen nog 595 aanvragen binnen, vorig jaar lag het aantal op 631. De meeste aanvragen betroffen een vergoeding voor aangepast vervoer en voor begeleid openbaar vervoer.
Het aantal aanvragen voor een vergoeding van leerlingenvervoer is het afgelopen jaar gestegen. In 1999 kwamen er bij de gemeente Groningen nog 595 aanvragen binnen, vorig jaar lag het aantal op 631. De meeste aanvragen betroffen een vergoeding voor aangepast vervoer en voor begeleid openbaar vervoer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als gevolg van het aantal toegewezen aanvragen zijn de kosten voor het vervoer hoger uitgevallen. In het jaar 2000 gaf de gemeente hieraan twee miljoen uit, het jaar daarvoor was dat nog 1.7 miljoen.
Dit jaar is voor het eerst sinds 1997 een stijging van het aantal aanvragen geconstateerd. Desondanks is maar voor de helft van de kinderen die speciaal onderwijs volgen een aanvraag ingediend. Volgens de gemeente zijn hier twee verklaringen voor. Allereerst geldt er een afstandscriterium, ten tweede vinden niet alle ouders het nodig een aanvraag in te dienen.