nieuws

22 jul 2002, 00:12

Korthals: Groningse rechter handelde onjuist

De Groningse politierechter heeft onjuist gehandeld, toen deze 14 juni een te laat bij de rechtbank afgeleverde verdachte zonder vervolging naar huis stuurde. Dat antwoordt demissionair minister Korthals van Justitie op vragen van CDA-kamerleden Haersma-Buma en Jager.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Korthals schrijft verder dat de justitiële Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) gemiddeld twee procent van de jaarlijks 200 duizend arrestanten te laat bij de rechter aflevert. Het ministerie probeert dit percentage te verlagen door de rijschema’s van de DV&O efficiënter te maken. Volgens Korthals is er geen spraken van een personeelsgebrek bij de dienst.
De Groningse rechter wilde met de niet-ontvankelijk verklaring de aandacht vestigen op de situatie dat verdachten geregeld te laat bij de rechtbank worden afgeleverd. Het Openbaar Ministerie is meteen in beroep gedaan tegen de uitspraak, omdat een verdachte alleen mag worden weggestuurd als die meerdere malen te laat bij de rechtbank is afgeleverd. Het OM vindt tevens dat de rechter het OM niet had mogen afrekenen op de prestaties van de DV&O en stelt dat het signaal van de rechter goed is overgekomen.