nieuws

30 okt 2000, 00:12

Koraal-skeletten als satussymbool in Natuurmuseum

In het Natuurmuseum in Groningen is in november schitterend blauw-koraal te zien, dat in vroeger eeuwen gold als statussymbool.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Natuurmuseum Groningen is de hele maand november in de speciale object-van-de maand-vitrine in de hal blauwkoraal te zien. Koraalskeletten waren in de 17e en 18e eeuw statussymbolen. Wie in die tijd geld had, of beter nog, schepen in de vaart, was verzekerd van exotisch waar. Zeelieden waren destijds maanden, zo niet jaren onderweg, bezochten exotische oorden en namen allerlei dingen mee.
Vooral de grillig gevormde witte koraalskeletten genoten aanzien. Ontdaan van organisch materiaal kleurden ze hagelwit. Maar niet allemaal. Sommige hebben een prachtige hemelsblauwe kleur. Koraalskeletten gebruikte men vroeger niet alleen voor decoratieve doeleinden, maar ook als medicijn. In het geval dat lichaam en geest tekort schoten bracht wat koraalschraapsel uitkomst, dacht men. Men dichtte destijds bijzondere krachten toe aan het witte poeder. Dat men daarmee gewoon wat kalk naar binnen werkte, was niet bekend. Van deze voorloper van antibiotica en psychofarmaca heeft de medische wereld geruime tijd gebruik gemaakt. Er was geen man overboord als het poeder niet baatte. Je kreeg er sowieso sterke botten van, hoewel niemand daar toen weet van had.