nieuws

16 jul 2002, 00:12

Koolzaadolie tanken aan de pomp steeds dichterbij

De tijd van ouderwetse dieselwalmen in de straten is voorbij. Het wordt op termijn vervangen door brandstoffen die niet uit een olieput, maar gewoon van het Groninger akkerland komen. De mogelijkheid om de tank vol biobrandstof te gooien komt dichterbij, doordat het Europese Parlement besloten heeft de nodige steun te verlenen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De steun bestaat uit het in een gunstiger accijnstarief laten vallen van de revolutionaire brandstof, die verschillende voordelen heeft. Wanneer fossiele brandstoffen gemengd worden met de nieuwe olie, of er gewoon ‘puur’ op wordt gereden, daalt de CO2-uitstoot fors en zou het halen van het klimaatverdrag van Kyoto iets makkelijker haalbaar worden. In Duitsland valt de brandstof al onder een lager accijnstarief.
Een van de initiatiefnemers van het miljoenenproject ‘Solar Oil, waar ook landbouworganisatie NLTO bij betrokken is, is akkerbouwer Leen Hamster uit Nieuwolda. ‘’Het wordt een soort raffinaderij, waar we vanaf 2004 verschillende varianten biobrandstof gaan maken’’, legt hij uit. Wanneer de accijnzen laag blijven, wordt het mogelijk dat de brandstof sneller rendabel wordt. Biobrandstof zal mede daardoor een gunstige literprijs krijgen, al is er meer voor nodig voor het zelfde aantal kilometers dan gewone brandstoffen.