nieuws

28 aug 2002, 00:12

Koningin vrijdag op bezoek in Oost-Groningen

Hare Majesteit de Koningin brengt vrijdag 30 augustus een streekbezoek aan Oost-Groningen. Het bezoek begint in Stadskanaal, waar de Koningin een wandeling maakt door een woonwijk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Na een rit per stoomtrein naar Musselkanaal bezoekt zij bij Sellingen een akkerbouwbedrijf, waar een gesprek is over de toekomst van de Veenkoloniën. Bij het kunstobject ter plekke van de beek de Ruiten Aa, die zijn oude kronkelige loop deels heeft herkregen, krijgt de Koningin uitleg over het herstel in de natuur- en landschapswaarde. Voor het gemeentehuis van Sellingen zal zij een boom planten ter afronding van de wegconstructie in Sellingen. 's Middags maakt de Koningin een korte wandeling door de gerestaureerde kern van Oudeschans. Tot slot wordt in Midwolda gesproken over de ontwikkeling van de Blauwe Stad, een toekomstig hoogwaardig woon- en leefgebied.
De Koningin wordt om 10.15 uur in Stadskanaal verwelkomd door de Commissaris van de Koningin van Groningen, de heer J.G.M. Alders. Vanaf de plek van aankomst, het sportpark Stadskanaal-Noord, wandelt de Koningin door de gelijknamige wijk naar het hoofdstation van de Museumspoorlijn STAR (Stichting Stadskanaal Rail), waar zij een aantal vrijwilligers ontmoet. De STAR werd in 1992 opgericht om de spoorlijn tussen Veendam en Musselkanaal te behouden als industrieel monument van de Veenkoloniën. Vorig jaar won de STAR de vrijwilligersprijs van de provincie Groningen. De Koningin maakt per stoomtrein van de STAR een rit naar Musselkanaal.
In Musselkanaal wordt overgestapt op de Koninklijke bus voor een rit door Westerwolde naar het akkerbouwbedrijf van de familie Sinnema bij Sellingen. Daar vindt een gesprek plaats over de Agenda voor de Veenkoloniën, met vertegenwoordigers uit de landbouw- en toeristische sector. De Agenda voor de Veenkoloniën wordt opgesteld als leidraad ter verbetering van de economische, sociale en ruimtelijke situatie in de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Bij de ontwikkeling van deze visie werken de twee provincies samen met de gemeenten en waterschappen in het gebied.
Ter plaatse van het kunstobject "Theater van de Natuurheuveltrap" wordt de Koningin geïnformeerd over het herstel van de natuur- en landschapswaarde van de beek de Ruiten Aa bij Sellingen. Het kunstobject, ontworpen door Adriaan Nette, is een op een heuvel geplaatst statief met een wendbaar toneelkader dat uitzicht biedt op de beek de Ruiten Aa. Deze beek is sinds midden jaren negentig over een lengte van vijf kilometer gehermeanderd. Door deze landschappelijke ingreep herstelde de oorspronkelijke oeverflora zich en ontwikkelde de fauna zich sterk. Bij het gemeentehuis van Sellingen wordt de Koningin uitgenodigd een boom te planten ter afronding van de wegconstructie in Sellingen. 's Middags bezoekt de Koningin Oudeschans, waar zij een korte wandeling maakt door het gerestaureerde centrum en in het museum met inwoners spreekt over de ontwikkeling van het dorp. Begin jaren zeventig was Oudeschans in verval geraakt en er was sprake van leegloop. Een aantal inwoners nam toen het initiatief het tij te keren. Inmiddels heeft het dorp een metamorfose ondergaan. De laatste jaren ontwikkelt het zich tot kunstenaarsdorp, met een groeiend aantal kunstgalerieën. Na een rit met de bus door het gebied van de toekomstige Blauwe Stad (in het gebied het Oldambt) krijgt de Koningin in het erfgoedlogies Hermans Dijkstra in Midwolda uitleg over dit plan voor een woon-, natuur- en recratiegebied binnen een ring van de plaatsen Midwolda, Oostwold, Finsterwolde, Beerta en Winschoten. In een gebied waar nu nog weilanden, landbouwgronden en boerderijen te vinden zijn, komt straks veel water, afgewisseld met eilanden, huizen en bossen. De gedachte is dat de Blauwe Stad veel nieuwe investeerders, bewoners en toeristen naar Oost-Groningen zal lokken.