nieuws

11 feb 2003, 00:12

Kokkelvissers willen schade verhalen op natuuractivisten

De producentenorganisatie Kokkelvisserij wil twaalf natuurorganisaties aansprakelijk stellen voor de tegenvallende resultaten van het afgelopen jaar. Dat heeft secretaris J. Holstein van de organisatie zaterdag bevestigd. De kokkelvisserij beschuldigt de natuurfederaties van ,,procedurevandalisme’’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Nederlandse kokkelvissers hebben een dramatisch jaar achter de rug. Tussen procedures en vorstperiodes in haalden ze slechts 1830 ton kokkelvlees van de zeebodem, terwijl ze ongeveer 3000 ton moeten binnenhalen om geen verlies te draaien. Een deel van dit omzetverlies wijt de branche aan een twaalftal natuurorganisaties die met allerlei bezwaarprocedures de vangstperiode in het najaar met zeker drie maanden hebben bekort. ,,Het moet niet mogelijk zijn dat een groep die aan alle strenge richtlijnen voldoet wordt verboden haar werk te verrichten’’, stelt Holstein.
Het gaat om organisaties als Milieufederatie Groningen, Avifauna Groningen en de actiegroep Wilde Kokkels. De inkomstenderving zou in de miljoenen euro’s lopen. Er zijn in Nederland meer dan driehonderd mensen werkzaam in de kokkelvisserij.
De producentenorganisatie moet echter nog zeker enkele maanden geduld hebben voordat de schadeclaim daadwerkelijk in kunnen dienen. ,,Zolang we onze definitieve vergunning over vorige jaar nog niet hebben, kunnen we ook geen schadeclaim voor gederfde inkomsten indienen’’, legt secretaris Holstein uit. De Raad van State wacht voor een definitieve visvergunning nog een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over deze materie af.