nieuws

19 dec 2013, 11:11

Kledingpas voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen

Kinderen van ouders met een inkomen rond de bijstandsnorm krijgen een kledingpas ter waarde van € 100,-. Dat hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond besloten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit onderzoek komt naar voren dat er vaak te weinig geld van het minimum inkomen van ouders overblijft om dingen als kleding en schoenen te kopen. Bovendien is deze zomer gebleken dat er steeds meer kinderen in Nederland in armoede leven. Met het initiatief van de vier samenwerkende gemeenten worden in totaal ruim 400 kinderen bereikt.

 

Bestrijding armoede onder kinderen

Om de armoede onder kinderen te bestrijden, stelt de Kinderombudsman Nederlandse gemeenten voor om onder andere een kindpakket samen te stellen, dat rechtstreeks ten goede komt aan de kinderen. Het BMWE-kindpakket bevat pasjes voor winter- en zomerkleding en schoenen, en zijn het hele jaar 2014 geldig. Andere zaken, zoals lessen voor een basiszwemdiploma, een bibliotheekpasje tot 18 jaar en deelname aan wekelijkse activiteiten ter ontspanning of sportieve/culturele ontwikkeling zijn in het minimabeleid geregeld. De vier betrokken wethouders zijn enthousiast over de actie: "Zo kunnen we nog meer aan de armoede onder de kinderen in onze gemeente doen".

 

Pas geldig in 2014

De pas heeft een totaalbedrag van € 100,- en is het hele jaar 2014 geldig. Hij kan besteed worden bij lokale en regionale winkeliers. Kinderen die bij de gemeente bekend zijn, krijgen binnenkort per post een pasje opgestuurd. Kinderen met ouders met een maandelijks inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunnen met een aanvraagformulier een kledingpas aanvragen in de gemeente waar ze wonen.