nieuws

12 okt 2012, 11:11

Wat Klaas Swaak bewoog om Frank de Vries en Arjan de Rooij weg te sturen

Dat wethouder Frank de Vries en fractievoorzitter Arjan de Rooij zijn opgestapt is het gevolg van een motie die werd ingediend door de Jonge Socialisten en door oud wethouder van onder meer cultuur, Klaas Swaak. Waarom diende hij zijn motie in? Dat is te lezen in een recent blog van Klaas Swaak die het onbegrijpelijk vindt dat de Groningse PvdA wethouders vorige week hun ontslag aanboden, en daarmee niet de wethouders van D66 en SP in hun val mee namen. Hieronder enkele passages uit Swaaks blog:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Welk plan of welke strategie de wethouders van de PvdA en GL hadden om op te stappen is nog steeds onduidelijk. Misschien dat de ledenvergadering van de PvdA daar 11 oktober uitsluitsel over geeft. Maar door de wethouders van de SP en D66 niet in hun val mee te sleuren ligt de invulling van een ‘beleidsarme begroting’ bij die twee en is invloed er op weggegeven.

Van een gemeentebegroting ligt voor meer dan zo’n tachtig procent vast door aangegane verplichtingen en verstrekte opdrachten. De vrije beleidsruimte is opgesoupeerd door de investeringsagenda. Er is nooit een tekort op de bijstanduitkeringen. Die is altijd mogelijk bij het Groninger Forum, de stadsuitleg in Meerstad, de zuidelijke ringweg, de regiotram en de reorganisatie van het gemeentelijk apparaat. En daar liggen de grote risico’s. Het gaat dan om afblazen en/of afschrijven.


Dat lukt al niet meer bij het Groninger Forum; dat wordt gebouwd en hooguit kun je de exploitatiekosten omlaag brengen. Op Meerstad zijn al miljoenen afgeschreven, De aanpak van de Zuidelijke Ringweg leidt tot verdringing van de verkeersproblematiek naar de aanpalende wijken - waar al in een vroeg stadium voor werd gewaarschuwd (en die genegeerd werd) en de aanpak daarvan kost extra geld. Het eerste dat zal sneuvelen zullen wel de putdeksels zijn die de ringweg overtunnelen.

En dan de tram. Afblazen betekent ook dat alle aangekochte onroerend goed langs de trambaan in een keer onverkoopbaar en dus waardeloos is. De reorganisatie van het ambtelijk apparaat kost handenvol geld en die verdraagt zich amper met het bezuinigen op ambtenaren. Niet bezuinigen op de organisatie maar investeren daarin is een voorwaarde om de dienstverlening aan de burgers op peil te houden.


Bijkomend probleem zijn de tekorten op staand beleid – wat tot het reguliere beheer hoort.. Sociale zaken, onderwijs en het parkeerbeleid kampen met onvoorziene tekorten – die wel in de tientallen miljoenen lopen. Kortom: een beleidsarme begroting is een gotspe.


De greep op de begroting is de PvdA kwijt. In het Dagblad van het Noorden lees ik dat de partij moet meeregeren. Eerst uit de coalitie stappen en dan moeten meeregeren? Het is misschien wel heilzaam om buiten het college te blijven. Het is de prijs voor falen dat al begon voor dit college van BenW, waarin de PvdA ook domineerde, aantrad. Vanaf het begin van de bankencrisis kon men gewaarschuwd zijn.


En de burgers? Die komen in het verhaal niet voor. Dat kritische burgers ook door liefde voor hun stad gedreven kunnen worden, gaat er bij onze bestuurders niet in. Die worden weggezet als dwarsliggers - op z’n mildst, of als vijanden - op z’n ruwst. Ik zal niet zeggen wie mij toevoegde toen ik me bleef verzetten tegen het Forum dat ik de partij schade deed. Mijn reactie dat wie de stad schade aandeed, bleef onbeantwoord.


Niettemin is Groningen nog een geweldige stad; het snakt alleen naar beleid en het verdient een beter bestuur.’’

Einde blog Klaas Swaak