nieuws

12 jun 2001, 00:12

Kite-surfen verstoort broedende vogels op IJsselmeer

Het steeds populairder wordende kitesurfen verstoort broedende vogels op het IJsselmeer. Kitesurfing is een nieuwe sport waarbij men zich op een surfplank door een grote vlieger laat voorttrekken. Vogels schrikken van de grote gevaarten in de lucht en laten soms zelfs hun nest in de steek.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vogelbescherming en de Friese natuurbeheerders van It Fryske Gea maken zich zorgen over deze nieuwe rage. ‘Het wordt een steeds groter probleem’, zegt Albert Fopma, regioconsulent Midden-Nederland van de Vogelbescherming. ‘Het is nu broedperiode en de vogels zitten in grote getale op het IJsselmeer te broeden. Ze denken vaak dat de vliegers roofvogels zijn en vluchten weg.’
Ook in augustus zijn de vogels extra kwetsbaar. Dan is de ruiperiode, waarin ze hun verendracht verwisselen en tijdelijk slecht kunnen vliegen. De Friese natuurbescherming It Fryske Gea is bang dat beoefenaars van deze nieuwe sport hun materiaal niet onder controle hebben en pardoes door de met drijvende tonnen aangegeven broedplaatsen heen surfen.
Volgens de vogelbescherming hoeft het kite-surfing op zich geen probleem te zijn, als de watersporters maar niet te dicht in de buurt komen van beschermde vogelgebieden. De vogelbescherming zou graag zien dat deze gebieden worden uitgebreid en dat de controle op overtreders strenger wordt.