nieuws

23 nov 2008, 20:08

Kindergemeenteraad vergadert in Groninger stadhuis

Maandag 24 november, van 13.30 tot 15.30 uur vindt in het stadhuis aan de Grote Markt de tweede Kindergemeenteraad plaats. Dat is een onderwijsproject voor leerlingen van groep 7/8 uit het basisonderwijs. Leerlingen mochten zelf een plan bedenken om hun buurt leuker, veiliger of gezelliger te maken. Alle vijf deelnemende scholen vaardigen maandag een fractie af van zeven leerlingen. Onder voorzitterschap van de burgemeester presenteren zij hun plan, gaan met elkaar in debat en stemmen vervolgens over de vijf ingediende plannen. De gemeenteraad stelt 7500 euro beschikbaar voor uitvoering van het winnende voorstel. De ingediende voorstellen variëren van het opknappen van een speelplek tot de aanleg van een torteltuin.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met het project kindergemeenteraad wil de gemeenteraad van Groningen leerlingen al op jonge leeftijd betrekken bij het democratisch proces. Als voorbereiding op de vergadering van de kindergemeenteraad kregen de leerlingen lessen op school over politiek en het maken van keuzes. Daarbij werden ook lessen gegeven door gemeenteraadsleden.

De kindergemeenteraad vindt eens in de twee jaar plaats. Per keer nodigt de gemeenteraad scholen uit een ander stadsdeel uit. Dit jaar komen de deelnemers uit het stadsdeel binnenstad/oude wijken. Het zijn de Nassauschool, De Petteflet, de Siebe Jan Boumaschool, de Kleine Wereld en de St. Michaëlschool.

In 2006 werd de kindergemeenteraad voor het eerst gehouden. De kinderraad koos toen voor de aanleg van een speelplek in de wijk Reitdiep naar een idee van openbare basisschool de Pendinghe.