nieuws

30 nov 2007, 11:11

Kerstbomen toch eerder dan Sint in Groningen

De Groningse binnenstad is vanaf volgende week weer getooid met twee kerstbomen. Op vrijdag 30 november worden de kerstbomen voor de Grote Markt en Vismarkt uit de tuinen van de respectievelijke kerstboomschenkers gehaald. Op maandag 3 december worden deze bomen dan vervolgens op beide markten geplaatst, voorzien van sfeerverlichting en feestelijk aangekleed.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kerstbomen aangeboden door particulieren

Vanwege een verschralend aanbod aan kerstbomen in de boswachterijen maakt de Groningse binnenstad sinds een aantal jaren gebruik van kerstbomen die door particulieren zijn geschonken. Dit jaar zijn de bomen afkomstig van de familie Kleinhuis uit Nieuweschans en de familie Drent uit Nieuw Roden. De Groningen City Club is hen hiervoor zeer erkentelijk.

Rooien, plaatsen en optuigen kerstbomen
Aangezien het rooien op twee zoveel kilometers van elkaar af liggende plaatsen veel tijd vergt is ervoor gekozen het rooien en vervoer en het plaatsen en de aankleding van de kerstbomen over meerdere dagen te spreiden om een te grote tijdsdruk op de deelnemende partijen te voorkomen. Onder de zeer deskundige leiding van Wagenborg Nedlift worden op vrijdag 30 november de kerstbomen uit de tuinen van de families Kleinhuis en Drent gehaald en tot plaatsing opgeslagen op het terrein van Wagenborg Nedlift.

Maandag 3 december arriveren de kerstbomen op de Grote Markt en Vismarkt. Het personeel van de Dienst ROEZ van de Gemeente Groningen zet de kerstbomen op vernuftige wijze vast in de daarvoor bestemde putten op de Grote Markt en Vismarkt. Essent Lighting tuigt ze daarna op met enkele honderden lampjes. Vervolgens kleden leerlingen van de opleidingen ‘Bloem & Design’ en ‘Toerisme & Groen’ van AOC Terra MBO de kerstboom op de Grote Markt aan. Zij hebben zelf de gehele aankleding bedacht, waarbij natuurlijk rekening is gehouden met bijvoorbeeld de eromheen liggende ijsbaan en vandalisme.

Op vrijdag 7 december worden de kerstbomen officieel ontstoken door wethouder Jose van Schie, tegelijkertijd met de opening van Winter City Groningen.

Sinterklaas en Kerst

De plaatsing van de kerstbomen op 3 december druist enigszins in tegen het streven van de binnenstad om Sinterklaas tot en met 5 december de ruimte te geven. Dit jaar moet hiervan afgeweken worden. Het plaatsen van de kerstbomen kan uit veiligheidsoverwegingen alleen gebeuren op dagen dat er geen markt is, te weten de maandagen en vrijdagen. Daarnaast staat de kerstboom op de Grote Markt midden in de ijsbaan van Winter City Groningen, waaraan pas na plaatsing van de kerstboom begonnen kan worden. Om Sinterklaas toch enigszins tegemoet te komen zal de sfeerverlichting pas ontstoken worden op 7 december.