nieuws

15 jun 2018, 15:03

Ken uw stad. Waar is dit in Groningen?

Ken uw stad. Waar is dit in Groningen?

Nee, dit is geen pleintje in België of elders in Europa. Het is gewoon in Groningen. Weet u waar? 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het is een van de gasthuizen in Groningen. Zeker tijdens de zomermaanden een bezoekje meer dan waard. Om precies te zijn: het is het Sint Geertruids Gasthuis, met een ingang in de Peperstraat.

 

Veel informatie daarover is te vinden op de website: StaatinGroningen.nl  Dat meldt over dit Gasthuis:

 

"De toegang naar het Sint Geertruids Gasthuis bestaat uit een rijk versierde zeventiende-eeuwse poort. Boven de toegangsdeuren is tussen de gebeeldhouwde stenen koppen van een oude man en een oude vrouw een inscriptie aangebracht die duidelijk maakt dat het gasthuis in 1640 grondig verbouwd werd: 'Int iaer 1640 is met consent der H.H. Borgemest. ende Raedt dit gasthuis van nyes getimmert'. Het Sint Geertruids Gasthuis werd in 1405 gesticht als herberg voor arme katholieke pelgrims. De pelgrims kwamen vermoedelijk naar de reliek van Johannes de Doper in de Martinikerk. Het gasthuis werd gewijd aan de heilige Geertruid, die als beschermvrouwe van de reizenden gold. Na de Reductie van Groningen in 1594, toen de stad overging op het protestante geloof, kreeg het katholieke complex een nieuwe bestemming. Groningers van vijftig jaar en ouder konden zich inkopen in het gasthuis. Ze kregen dan tot hun dood niet alleen huisvesting, maar ook verzorging. Tot in de achttiende eeuw had het gasthuis tevens de status van 'dolhuis': krankzinnigengesticht. De ‘dollen’ die hier terecht kwamen konden op zondag tegen betaling bezichtigd worden.


In 1954 werd het systeem van inkopen afgeschaft omdat te weinig mensen in staat bleken het hoge bedrag op te brengen. Sinds die tijd betalen de bewoners gewoon huur. In de jaren 1989-1991 vond een grote restauratie plaats, waarbij de woningen aangepast werden aan de eisen van de tijd."