nieuws

09 sep 2008, 11:11

Van Twist ziet Groninger Museum als ‘in - en uitvliegnest’, aldus VVD

In Groningen heeft bijna iedereen positief gereageerd op de terugkeer van Kees van Twist als directeur van het Groninger Museum. Zijn creativiteit en zijn capaciteit om het Groninger Museum op de kaart te houden, worden bijna alom geprezen. Bijna! Want niet iedereen is onverdeeld gelukkig met de terugkeer van Van Twist. Fractievoorzitter Betty de Boer van de VVD stelt in haar weblog in de DSG dat ze grote vraagtekens heeft, wanneer Van Twist het Museum als een soort uitvliegnest beschouwt, en straks alsnog weg gaat. Bovendien vraagt ze zich af waarom het Drents Museum in Assen de oude Chinese beelden mocht exposeren, terwijl deze eerst aan Groningen waren aangeboden. Daarmee is Groningen volgens haar een supertentoonstelling mis gelopen. Betty de Boer:...

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Afgelopen week hebben we kunnen lezen dat Van Twist terugkeert naar het Groninger Museum om zijn oude functie als Museumdirecteur weer op te pakken. Van Twist heeft bij de aanvaarding van zijn nieuwe functie als cultureel attaché een terugkeerregeling afgedwongen om deze functie weer op te pakken. Wij hebben, ondanks dat we het vertrek op dat moment betreurden, onze vraagtekens gehad bij deze terugkeerregeling. Wat wij vreesden gebeurt nu.''

'' Het Groninger Museum wordt zo een in- en uitvliegnest van een directeur. De grote vraag is hoe lang blijft Van Twist nu aan als directeur? Gaat hij nu op zoek naar weer een andere functie? En wat als er weer een fantastisch aanbod voor een baan elders ligt? Durft hij toe te zeggen nu tenminste voor een aaneensluitende periode van vijf jaar te blijven op zijn post?


Aangezien we als gemeente geen directe zeggenschap hebben hierover, maar wel een belangrijke verantwoordelijkheid als grote subsidieverstrekker aan het Groninger Museum, zullen we het college van burgemeester en wethouders hierop ondervragen.
Doorgaans is het zo dat met het opnieuw terugkeren op een oud nest de aanvankelijke glans voorbij is.

Recent heeft er nog een uiteenzetting stuk in de krant gestaan waarin van de zijde van gemeenteambtenaren (EZ) naar voren kwam dat zij het immens populaire terracottaleger naar Groningen konden krijgen maar dat Van Twist dit tegen heeft gehouden. Nu profiteerde Assen van het voorbereidende werk van de gemeente Groningen met nota bene 350.000 bezoekers!


De kleine cultuurinstellingen in Groningen hebben bijna alle te weinig geld. Dit bleek tijdens de hoorzitting afgelopen dinsdagavond op het stadhuis. Was het niet veel zinvoller geweest dat het Groninger Museum het aangeboden terracottaleger had geëxposeerd door middel van forse kaartverkoop ipv het ontvangen van torenhoge subsidies?”


Bron: www.dsg.nl