nieuws

15 aug 2001, 00:12

Katholieke kerk Appingedam krijgt functie als hotel en bakkerij

De Sint Nicolaasparochie Appingedam-Delfzijl, het bisdom Groningen en NOVO zijn akkoord over de overname van de rooms-katholieke kerk, de pastorie en het voormalige zusterhuis aan de Solwerderstraat in Appingedam.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De parochie van Appingedam is samengegaan met de parochie van Delfzijl. Bundeling van krachten biedt meer perspectief voor de toekomst. Door de samenvoeging kunnen de panden in Appingedam verkocht worden. Op 31 december werd de laatste eucharistieviering gehouden in de Sint Nicolaaskerk.
Het Centrum voor Dagbesteding Apdelfo van NOVO is momenteel nog gehuisvest aan de Abel Eppensstraat in Appingedam. In deze locatie zijn al vele jaren onder andere een bakkerij en een kantine-dienstengroep gevestigd. Omdat herhuisvesting nodig is, gaat Apdelfo de activiteiten straks voortzetten in de kerk, de pastorie en het zusterhuis.
In het pastoriegedeelte komt een bakkerij. De producten die hier gemaakt worden, biedt NOVO ter verkoop aan in de koffie- en theeschenkerij die in het schip van de kerk komt. Het plein voor de kerk wordt ingericht als ontvangstruimte en terras. In het voormalige zusterhuis is een low budgethotel gepland. Hier is plaats voor 4 twee-persoonskamers en 4 enkele kamers. De bediening in de koffie- en theeschenkerij en in het low budgethotel wordt verzorgd door mensen met een verstandelijke beperking. De locatie is ook geschikt als werkleerplaats voor mensen met psychische problemen of mensen die moeilijk instromen in het arbeidsproces.
Een gedeelte van de kerk blijft ingericht als stiltecentrum voor mensen van alle gezindten, als onder andere gebeds- en meditatieruimte. In deze ruimte kunnen ook exposities en koffieconcerten worden gehouden. Met het realiseren van werkleerplekken midden in de samenleving ontstaan mogelijkheden voor integratie van mensen met een verstandelijke beperking en binding van toeristen en inwoners van Appingedam, die gebruik kunnen maken van de activiteiten die NOVO biedt. Het bisdom, de parochie en NOVO zijn er van overtuigd dat de panden hiermee een goede maatschappelijke functie krijgen.
De panden liggen in het van rijkswege beschermde historische centrum van Appingedam, de pastorie is een rijksmonument. Met het vestigen van nieuwe functies in historische gebouwen wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het in stand houden van de kwaliteit van de bebouwde omgeving in Appingedam. De gemeente Appingedam ondersteunt dit initiatief. Het ministerie van VWS levert een grote bijdrage aan dit project. NOVO heeft het bedrag voor de benodigde verbouwing nog niet helemaal rond. Diverse fondsen en sponsoren zijn inmiddels aangeschreven. Gezien het belang van recreatie en toerisme voor de veranderende plattelands economie, zijn gemeente en provincie actief betrokken bij de fondsenwerving. NOVO vertrouwt erop dat het ontbrekende bedrag voor dit initiatief er gaat komen.