nieuws

11 okt 2012, 16:04

‘Bereikbaarheidsprobleem Groningen blijft, en Stad loopt 200 miljoen mis'

Wethouder Karin Dekker, die formeel ook na haar ingediende ontslag nog een maand in functie blijft, heeft een aantekening gemaakt bij onderdeel bereikbaarheid in begroting 2013 van de gemeente Groningen. Dat betekent dat zij formeel niet akkoord is met dit onderdeel van de begroting. Nu de tram niet doorgaat is er volgens haar geen oplossing voor het probleem van de bereikbaarheid.Ook loopt Groningen 200 miljoen euro mis, volgens GroenLinks.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op de website van GroenLinks zet deze partij uiteen wat volgens haar nu het probleem is in Groningen.


In de nieuwe begroting wordt geen oplossing geboden voor het bereikbaarheidsprobleem van de stad. Tegenover het afblazen van de tram staan geen investeringen in het openbaar vervoer. Veel geld gaat bovendien door het schrappen van de tram verloren. Het bereikbaarheidsprobleem wordt zo naar de toekomst geschoven, zonder geld voor een oplossing.’


‘De nieuwe begroting lijkt veel op de conceptbegroting van het gevallen college. Het grote verschil zit in het schrappen van de tram zonder dat geld wordt gereserveerd voor een alternatief. Daarmee dreigt een situatie te ontstaan waarbij een goed regionaal openbaar vervoer geen aansluiting vindt in adequaat stedelijk openbaar vervoer. Het hoofdstation wordt zo een fuik van steeds grotere drukte waarin de reiziger onherroepelijk vastloopt.


Bereikbaarheid onder druk


Voor de economie en de werkgelegenheid is een goede bereikbaarheid cruciaal. Eerder is de spoorverbinding tussen Groningen en Heerenveen al van de agenda afgevoerd en nu gebeurt hetzelfde met de Regiotram. GroenLinks vindt deze situatie uitermate zorgelijk. Als er geen oplossing wordt geboden voor de OV-problematiek zal dat ten koste gaan van onder andere de binnenstad en de detailhandel. Ook economische motoren als de Universiteit, de Hanzehogeschool en het UMCG zijn mede afhankelijk van goed openbaar vervoer.


Geld gaat verloren


De afspraken die er waren tussen stad en regio voor de verbetering van het openbaar vervoer hadden de bedoeling om een antwoord te geven op de gestage groei van het reizigersverkeer. De stad heeft nu haar deel van deze afspraken afgezegd en loopt daardoor meer dan 200 miljoen euro mis die het via andere overheden en fondsen zou krijgen voor het oplossen van het bereikbaarheidsprobleem.

Ook het spaargeld voor het openbaar vervoer zijn we kwijt. Omdat de afspraken met de provincie vervallen was het nodig om dat geld te gebruiken voor het op peil brengen van de reserves. Daarnaast gaat ook de 31 miljoen euro verloren die al voor de tram is uitgegeven. De kosten van het openbaar vervoer zullen de komende jaren met miljoenen euro stijgen. In de begroting wordt niets gedaan om deze kosten te drukken. Dat belooft weinig goeds voor de kwaliteit van het openbaar vervoer.’

Einde citaat GroenLinks