nieuws

20 apr 2002, 00:12

Kankeronderzoek gemeente Reiderland

In de gemeente Reiderland vindt vanaf april het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek naar borstkanker plaats. Het borstkankeronderzoek wordt op drie verschillende locaties gehouden: in Nieuweschans, Finsterwolde en Beerta.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vrouwen van 50 tot 75 jaar die in de gemeente Groningen wonen, krijgen een schriftelijke uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Zij ontvangen de uitnodiging uiterlijk twee weken voor de daadwerkelijke afspraak.
Door het onderzoek kunnen vrouwen in deze leeftijd om de twee gescreend worden. Wanneer borstkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op genezing aanzienlijk groter. Het is belangrijk dat vrouwen blijven meedoen aan het bevolkingsonderzoek, omdat een eenmalige deelname geen garantie biedt voor jaren.
Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker wordt georganiseerd door de Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker Noord-Nederland, in samenwerking met de GGD Groningen en het Integraal Kankercentrum Noord Nederland. Meer informatie is te vinden op de website van de GGD: www.ggdgroningen.nl.